Prachtig artikel: Waarom we generaliseren.

Prachtig artikel: Waarom we generaliseren.

Dit artikel uit de Correspondent slaat voor mij de spijker op zijn kop! https://decorrespondent.nl/2460/Zo-ontstaat-de-illusie-dat-je-de-wereld-begrijpt/155474501820-96a5af48 Een paar zinnetjes die me aanspraken, in verband met de vele vooroordelen en stereotypes die er zijn over autisme. ‘ Niemand zal het je kwalijk nemen

Over mij

Over mij

Hallo en welkom op mijn blog! Hierbij zal ik me even voorstellen. Ik ben zelf tien jaar geleden, op 21 jarige leeftijd, gediagnosticeerd met autisme, specifiek Asperger. Ik heb me ervoor geschaamd, heb het ontkent, als excuus gebruikt, verbloemd en

Gezichtsherkenning indicatief voor mate autisme

Gezichtsherkenning indicatief voor mate autisme

3 februari 2015 Onderzoekers van onder meer het Erasmus MC hebben een methode ontdekt waarmee ze kunnen bepalen hoe de stoornis van autistische kinderen zich in de puberteit zal ontwikkelen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Autism Research. http://nos.nl/artikel/2017058-gezichtsherkenning-indicatief-voor-mate-autisme.html